ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΣΤΟ Π.Κ. ΤΕΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18/04-22/04.