ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:   +30 210 6147210
Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

 • Πρόεδρος: Ξανθάκη Ευαγγελία
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Θεοδωράτος Δημήτριος
 • Γενικός Γραμματέας: Λάμπρου Γεώργιος
 • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Παπαγιάνννης Κων/νος
 • Γραμματέας Οικονομικών: Δημητρίου Νικόλαος
 • Μέλος: Γαβρόγλου Βασίλειος
 • Μέλος: Δούκας Δημήτριος
 • Μέλος: Αλεφάντη Γεωργία
 • Μέλος: Μπαλτάς Στέφανος
 • Μέλος: Ταμπουρέας Γεώργιος
 • Μέλος: Τζανουδάκης Χρήστος
   
print
send to friend

Εγγραφή στο newsletter