Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

 • Πρόεδρος: Λάμπρου Γεώργιος
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Μπαλτάς Στέφανος
 • Γενικός Γραμματέας: Σιδηρόπουλος Κυριάκος 
 • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Λύρης Θεόδωρος
 • Γραμματέας Οικονομικών: Θεοδωράτος Δημήτριος
 • Μέλος: Αλεφάντη Γεωργία
 • Μέλος: Γεωργογάλας Δημήτριος
 • Μέλος: Δούκας Δημήτριος
 • Μέλος: Μπιλάλης Νικόλαος
 • Μέλος: Παπαγιάννης Κωνσταντίνος
 • Μέλος: Ταμπουρέας Γεώργιος
   
print
send to friend

Εγγραφή στο newsletter