Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

 • Πρόεδρος: Λάμπρου Γεώργιος
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεωργογάλας Δημήτριος
 • Γενικός Γραμματέας: Μπαλτάς Στέφανος
 • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Λύρης Θεόδωρος
 • Γραμματέας Οικονομικών: Θεοδωράτος Δημήτριος
 • Μέλος: Αλεφάντη Γεωργία
 • Μέλος: Κουτσούκος Γεώργιος
 • Μέλος: Κυριάκου Νικόλαος
 • Μέλος: Μπιλάλης Νικόλαος
 • Μέλος: Ψυλλάκος Νικόλαος
 • Μέλος: Ταμπουρέας Γεώργιος
   
print
send to friend

Εγγραφή στο newsletter