ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:   +30 210 6147210
Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ


Πρόεδρος: Μαριόλης Ιωάννης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεωργογάλας Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Λάμπρου Γεώργιος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Γουβιά Μαρία
...

Ιστορικό ΟΠΑΚΕ

Μια από τις επιδιώξεις της ΟΜΕ ΟΤΕ από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της το 1982, είναι η δημιουργία παραθεριστικών κέντρων για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ. Το 1984 η ΟΜΕ ΟΤΕ και η διο...

Εγγραφή στο newsletter