14-12-2018: Σαββατοκύριακα 2019

Δείτε το φυλλάδιο με τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία για τα Σαββατοκύριακα εδώ.

Οι κρατήσεις θα ξεκινήσουν από 19/12/2018 και ώρα 9.00πμ.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opake-OTE - 12/11/2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~