02-03-2016: Λειτουργία εστιατορίου για Κ. Δευτέρα στο Π.Κ. Τέμενης

 Σας ενημερώνουμε ότι το εστιατόριο του Π.Κ. Τέμενης θα λειτουργήσει για την περίοδο της Κ. Δευτέρας (11/3/2016 - 15/3/2016).~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opake-OTE - 12/11/2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~