07-03-2016: Προκήρυξη του Διαγωνισμού Εστιατορίων για τα Π.Κ.

 Ο Οργανισμός Παραθεριστικών Κέντρων Εργαζομένων ΟΤΕ (Ο.ΠΑ.ΚΕ.-ΟΤΕ), διεξάγει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της προμήθειας για παροχή υπηρεσιών σίτισης του προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ στο Παραθεριστικό Κέντρο του ΟΤΕ στην ΤΕΜΕΝΗ Αιγίου και στο Παραθεριστικό Κέντρο του ΟΤΕ στο ΦΑΝΑΡΙ Κομοτηνής. Το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας αφορά τη λειτουργία και εκμετάλευση του Εστιατορίου, Cafe, Ζαχαροπλαστείου, Mini Market  και BBQ εντός των Παραθεριστικών Κέντρων.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Ο.ΠΑ.ΚΕ. ΟΤΕ

(τηλ. 210 6147210, e-mail: info@opake-ote.gr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opake-OTE - 13/11/2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~