28-03-2016: Λήξη παραλαβής τευχών διαγωνισμού & Δήλωσης συμμετοχής για τα εστιατόρια των Π.Κ.

 Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής για τη διαγωνιστική διαδικασία  ανάθεσης προμήθειας για παροχή υπηρεσιών σίτισης του προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ στο Παραθεριστικό Κέντρο του ΟΤΕ στην ΤΕΜΕΝΗ Αιγίου και στο Παραθεριστικό Κέντρο του ΟΤΕ στο ΦΑΝΑΡΙ Κομοτηνής, έληξε στις 23/03/2016.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opake-OTE - 13/11/2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~