ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:   +30 210 6147210
Φόρμα αποστολής άρθρου

captcha Παρακαλώ συμπληρώστε τον εξαψήφιο αριθμό όπως τον βλέπετε στην εικόνα

Κείμενο προς αποστολή:


Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

 • Πρόεδρος: Μαριόλης Ιωάννης
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεωργογάλας Δημήτριος
 • Γενικός Γραμματέας: Λάμπρου Γεώργιος
 • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Γουβιά Μαρία
 • Γραμματέας Οικονομικών: Δημητρίου Νικόλαος
 • Μέλος: Γαβρόγλου Βασίλειος
 • Μέλος: Δούκας Δημήτριος
 • Μέλος: Θεοδωράτος Δημήτριος
 • Μέλος: Μπαλτάς Στέφανος
 • Μέλος: Παπαγιάννης Κων/νος
 • Μέλος: Ταμπουρέας Γεώργιος
   


Επιστροφή

Εγγραφή στο newsletter