15-01-2021: Προκήρυξη Διαγωνισμού Εστιατορίων Π.Κ. Τέμενης κα Π.Κ. Φαναρίου

Ο Οργανισμός Παραθεριστικών Κέντρων Εργαζομένων ΟΤΕ (Ο.ΠΑ.ΚΕ.-ΟΤΕ), διεξάγει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της προμήθειας για παροχή υπηρεσιών σίτισης του προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ στο Παραθεριστικό Κέντρο του ΟΤΕ στην ΤΕΜΕΝΗ Αιγίου και στο Παραθεριστικό Κέντρο του ΟΤΕ στο ΦΑΝΑΡΙ Κομοτηνής.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Ο.ΠΑ.ΚΕ. ΟΤΕ (τηλ. 210 6147210, e-mail: [email protected]).

print
send to friend

Εγγραφή στο newsletter