2021: ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Ξενοδοχεία Καλοκαίρι 2021

•           Προκαταβολή εντός τριών (3) ημερών απο την ημερομηνία κράτησης με κατάθεση 80€ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ. Διαφορετικά πραγματοποιείται αυτόματη ακύρωση της κράτησης.

•           Εξόφληση το αργότερο δέκα (10) ημέρες απο την ημερομηνία κράτησης. Περισσότερες λεπτομέρειες κατάθεσης του ποσού θα λάβετε μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας κράτησης.

•           Ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα κράτησης ενός (1) δωματίου. Η κράτηση δύο (2) δωματίων είναι δυνατή μόνο για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειάς του.

•           Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής.

•           Πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 210 6147210 (09:00-17:00).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

1.    Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι όλοι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Ομίλου εταιρειών Ο.Τ.Ε. καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Για τους εν ενεργεία και για τους συνταξιούχους, μέλη θεωρούνται ο/η σύντροφος, τα τέκνα ηλικίας έως 30 ετών και οι γονείς. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παρουσία του εργαζόμενου-συνταξιούχου βάση του οποίου γίνεται η χρήση του προγράμματος, τότε θα πρέπει να δηλώνεται με email ή fax από τον ίδιο, το ονοματεπώνυμο της συζύγου ή των μελών της οικογένειας που θα κάνουν χρήση.

2.    Ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως (fax ή email) για την ακύρωση της διαμονής του.

3.    Σε περίπτωση ακύρωσης εξοφλημένης διαμονής ή διαμονής με προκαταβολή, τα χρήματα θα επιστρέφονται μόνο για λόγους υγείας, κατόπιν προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών από νοσοκομείο (Εισιτήριο ή Εξιτήριο νοσοκομείου ή Πρακτικό χειρουργείου ή Βεβαίωση νοσοκομείου).

4.    Σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από 21 ημέρες από την ημερομηνία  άφιξης στο ξενοδοχείο για το καλοκαιρινό πρόγραμμα, θα του επιστρέφεται:

α. Ολόκληρο το ποσό αν το ξενοδοχείο δεν χρεώσει τον ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

β. Μέρος της εισφοράς του μετά την αφαίρεση του ποσού που έχει παρακρατήσει το ξενοδοχείο.

γ. Δεν επιστρέφονται και θα πρέπει να καταβληθεί από τον δικαιούχο η διαφορά που θα προκύψει από την χρέωση του ξενοδοχείου και του ποσού που ήδη έχει καταβάλει ο δικαιούχος.

5.    Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης τα χρήματα θα επιστρέφονται μόνο για έκτακτες περιπτώσεις, κατόπιν προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών από νοσοκομείο (Εισιτήριο ή Εξιτήριο νοσοκομείου ή Πρακτικό χειρουργείου ή Βεβαίωση νοσοκομείου).

6.    Για την επιβεβαίωση της διαμονής για τα προγράμματα καταβάλλεται (όπου αναγράφεται στην ανακοίνωση) προκαταβολή εντός των προκαθορισμένων ημερών από την ημερομηνία της κράτησης. Μη καταβολή προκαταβολής εντός της προθεσμίας συνεπάγεται αυτόματη ακύρωση της διαμονής του δικαιούχου.

7.    Για το καλοκαιρινό πρόγραμμα: Η αυτόματη ακύρωση πραγματοποιείται εάν δεν έχει υπάρξει προεξόφληση της συνδρομής-εισφοράς, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της κράτησης.

8.    Σε περίπτωση που ο δικαιούχος παραχωρήσει το δωμάτιο σε τρίτο πρόσωπο θα υπάρξει 5ετής αποκλεισμός από τα προγράμματα του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.

9.    Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη κράτηση δωματίων, στον ίδιο προορισμό, από ζευγάρι δικαιούχων.

10.  Δεν υπάρχει δυνατότητα κρατήσεων για φιλοξενούμενους.

11.  Για το καλοκαιρινό πρόγραμμα ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα χρήσης μία φορά και κράτησης 1 δίκλινου. Η κράτηση 2 δωματίων είναι δυνατή μόνο για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειάς του.

12.  Σε περίπτωση ύπαρξης κενών, θα ειδοποιούνται όσοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής, ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμα για online κράτηση με τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά ο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ και οι ημερομηνίες προεξόφλησης τροποποιούνται ανάλογα.

 

13.  Οι κρατήσεις για τα προγράμματα ξενοδοχείων και εκδρομών εξωτερικού πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά με δυνατότητα on line ακύρωσης σε περίπτωση μη καταβολής χρημάτων για την υπό ακύρωση κράτηση.

print
send to friend

Εγγραφή στο newsletter