2019: Όροι συμμετοχής στις κληρώσεις για διακοπές στο Π.Κ. Τέμενης

1.    Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι όλοι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Ομίλου εταιρειών Ο.Τ.Ε. καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Για τους εν ενεργεία μέλη θεωρούνται ο/η σύντροφος, τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας και οι γονείς. Για τους συνταξιούχους μέλη θεωρούνται ο/η σύντροφος, τα τέκνα ηλικίας έως 30 ετών και οι γονείς. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παρουσία του εργαζόμενου-συνταξιούχου βάση του οποίου γίνεται η χρήση του προγράμματος, τότε θα πρέπει να δηλώνεται με email ή fax από τον ίδιο, το ονοματεπώνυμο της συζύγου ή των μελών της οικογένειας που θα κάνουν χρήση.

2. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλώσουν διαμονή σε μέσα ΟΠΑΚΕ, δεν θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση των προγραμμάτων διακοπών σε οικίσκο  την περίοδο από 30/06 έως 25/8  για το έτος 2018. Μπορούν να δηλώσουν άλλες περιόδους. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλώσουν διαμονή σε Ιδιωτικά μέσα, δεν υπόκεινται σε αυτό τον περιορισμό.

3. Οι εv ενεργεία συνάδελφοι με αναπηρία και οι πολύτεκνοι δεν υπόκεινται στον προηγούμενο περιορισμό.

4. Όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Π. Κ. Τέμενης και το Π. Κ. Φαναρίου, σε οικίσκο και τροχόσπιτο τις περιόδους από 25/05 έως 06/07 και από 31/08 έως 28/09 και σε όλες τις περιόδους για ιδιωτικά τροχόσπιτα και σκηνές.

5. Οι συνάδελφοι που έχουν αποχωρήσει με εθελουσία, υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους συνταξιούχους.

6. Οι κληρωθέντες στα Π.Κ. θα προπληρώνουν την διαμονή τους, το αργότερο 15 ημέρες πριν την προσέλευσή τους, σε τραπεζικό Λογαριασμό του Ο.ΠΑ.Κ.Ε.-OTE. Όσον αφορά την πρόωρη αναχώρηση τα χρήματα θα επιστρέφονται μόνο για λόγους υγείας, κατόπιν προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών από νοσοκομείο (Εισιτήριο ή Εξιτήριο νοσοκομείου ή Πρακτικό χειρουργείου ή Βεβαίωση νοσοκομείου).

Σημαντικές πληροφορίες και πολιτική ακυρώσεων

1. Ο κληρωμένος δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς (fax ή email) για την ακύρωση της διαμονής του.

2. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση, θα θεωρείται ότι έκανε χρήση της κλήρωσης του και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις των επόμενων δύο ετών.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης εξοφλημένης διαμονής, τα χρήματα θα επιστρέφονται:

α. Για ακύρωση σε διάστημα 8 έως 15 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη στο Παραθεριστικό Κέντρο, το σύνολο του ποσού, χωρίς δικαιολογητικά.

β. Για ακύρωση σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών πριν την προγραμματισμένη άφιξη στο Παραθεριστικό Κέντρο, μόνο για λόγους υγείας, κατόπιν προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών από νοσοκομείο (Εισιτήριο ή Εξιτήριο νοσοκομείου ή Πρακτικό χειρουργείου ή Βεβαίωση νοσοκομείου).

 4. Η αυτόματη ακύρωση πραγματοποιείται εάν δεν έχει υπάρξει προεξόφληση της συνδρομής-εισφοράς, 15 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του δικαιούχου στο Παραθεριστικό Κέντρο.

5. Κατά την άφιξή του θα πρέπει να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα και την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας.

6. Οι περίοδοι διαμονής στο Παραθεριστικό Κέντρο έχουν διάρκεια 2 εβδομάδων. Σε περίπτωση αλλαγής του χρονικού διαστήματος διαμονής είναι απαραίτητη η ενημέρωση του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ το αργότερο 15 ημέρες πριν την άφιξη στο Π.Κ. , προκειμένου να ενημερώνεται ο δικαιούχος για το νέο ποσό συνδρομής-εισφοράς.

7. Οι προϋποθέσεις παράτασης της διαμονής ενός δικαιούχου σε ίδιο ή διαφορετικό μέσο είναι:

α. Κανείς από τους αναπληρωματικούς να μην επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

β. Θα πρέπει να προεξοφλήσει σε τραπεζικό λογαριασμό του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ τη συνδρομή-εισφορά διαμονής για τις επιπλέον ημέρες, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της παράτασης.

8. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών μέσων διαμονής, αφού προηγουμένως έχουν εξαντληθεί οι αναπληρωματικοί, τα μέσα διαμονής θα είναι διαθέσιμα για τηλεφωνική κράτηση με τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά ο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.

Τρόπος διεξαγωγής κληρώσεων

α. Η κλήρωση θα διεξάγεται ηλεκτρονικά στα γραφεία του Ο.ΠΑ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Ε. με ελεύθερη προσέλευση στα γραφεία της έδρας, ημερομηνία που θα ορίζεται με σχετική ανακοίνωση.

β. Οι πίνακες των κληρωθέντων και αναπληρωματικών θα αναρτηθούν στα γραφεία του Οργανισμού την ημέρα της κλήρωσης και την επομένη στην ιστοσελίδα www.opake-ote.gr.

γ. Σε κάθε κληρωθέντα δικαιούχο θα αποσταλεί επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας του.

Παρατηρήσεις

1. Οι όροι διαμονής στα παραθεριστικά κέντρα καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

2. Δεν διατίθενται κλινοσκεπάσματα και πετσέτες στους οικίσκους.

3. Δεν διατίθεται πρόσθετος εξοπλισμός για τις σκηνές (στρώματα, μαξιλάρια κ.λπ.).

4. Δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων κάτω των 18 ετών χωρίς την παρουσία του δικαιούχου.

5. Δεν επιτρέπεται η παραμονή κατοικίδιων στα παραθεριστικά κέντρα.

 

 

print
send to friend

Εγγραφή στο newsletter