Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ


Πρόεδρος: Λάμπρου Γεώργιος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παπαγιάννης Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Σιδηρόπουλος Κυριάκος 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ...

Ιστορικό ΟΠΑΚΕ

Μια από τις επιδιώξεις της ΟΜΕ ΟΤΕ από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της το 1982, είναι η δημιουργία παραθεριστικών κέντρων για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ. Το 1984 η ΟΜΕ ΟΤΕ και η διο...

Εγγραφή στο newsletter