Κανονισμός Λειτουργίας Π.Κ. Τέμενης

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Υποδοχή του Παραθεριστικού Κέντρου.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opake-OTE - 18/04/2021
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~